Tagasi
Vastutav isik: Margus Treumuth FIE
reg. number: 10598926
e-post: margus.treumuth@gmail.com
telefoninumber: 5200883


Isikuandmete kogumist ega säilitamist Tehisjuristi serveris ei toimu.

Vormi täitmise järgselt edastatakse sisestatud isikuandmed Tehisjuristi serverisse, kus järgneva millisekundi jooksul kasutatakse neid andmeid vaid PDFi koostamiseks, mis liigub kohe tagasi vaid kasutaja arvutisse. Kasutussessioon sellega lõpeb, mälu vabastatakse, andmed kaovad jäädavalt. Serverisse ei jää jälge ei sisestatud andmetest ega ka loodud PDFist.

Kuna isikuandmete kogumist ning säilitamist ei toimu, siis edasist andmete töötlemist ega edastamist ei saagi toimuda. Andmed saavad säilida ainult teenuse kasutaja enda arvutis.

Andmete edastamise käigus ning PDFi vastu saatmise käigus kasutatakse krüpteeritud liiklust (SSL), mis tagab kaitse ka võimaliku pealtkuulamise vastu.

Meie veebileht tehisjurist.ee salvestab oma külastajate kohta logifaile, mille abil ei ole võimalik isikut identifitseerida. Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse veebilehe vigade otsingul.

Kui leiate, et isikuandmete töötlemisel on siiski rikutud andmekaitse üldmäärusest või isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid reegleid, siis palume teil sellest meid teavitada, et saaksime rikkumise kõrvaldada. Teated võimalike rikkumiste kohta palume saata aadressile info@tehisjurist.ee.

Teenuse kasutajal on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni (vt: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/poordu-inspektsiooni-poole) või kohtu poole.

Viimati muudetud 20.07.2021

Nõustun