Isikuandmete kogumist ega säilitamist Tehisjuristi serveris ei toimu.

Nõusoleku vormi täitmise järgselt edastatakse sisestatud isikuandmed Tehisjuristi serverisse, kus järgneva millisekundi jooksul kasutatakse neid andmeid vaid PDFi koostamiseks, mis liigub kohe tagasi vaid nõusoleku koostaja arvutisse. Kasutussessioon sellega lõpeb, mälu vabastatakse, andmed kaovad jäädavalt. Serverisse ei jää jälge ei sisestatud andmetest ega ka loodud PDFist.

Kuna isikuandmete kogumist ning säilitamist ei toimu, siis edasist andmete töötlemist ei saagi toimuda. Andmed saavad säilida ainult teenuse kasutaja enda arvutis.

Andmete edastamise käigus ning PDFi vastu saatmise käigus kasutatakse krüpteeritud liiklust (SSL), mis tagab kaitse ka võimaliku pealtkuulamise vastu.

Eeltoodust lähtuvalt, GDPR riskid puuduvad - andmete väärkasutus ning andmelekked on välistatud.

Kui leiate, et isikuandmete töötlemisel on siiski rikutud andmekaitse üldmäärusest või isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid reegleid, siis palume teil sellest meid teavitada, et saaksime rikkumise kõrvaldada. Teated võimalike rikkumiste kohta palume saata aadressile info@tehisjurist.ee.

Teenuse kasutajal on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni (vt: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/poordu-inspektsiooni-poole) või kohtu poole.